1

ONDERNEMERSOPLOSSINGEN

15 jaar PerPlex / Boosheid als spelbreker

Bureau Perplex viert 15-jarig bestaan

Met de oprichting van ons bureau in 2001 leveren we inmiddels al 15 jaar een bijdrage aan ondernemers die problemen ondervinden bij continuering van hun onderneming als gevolg van letsel. Dit doen wij door arbeidsdeskundig onderzoek, inzichtelijk maken van de bedrijfsschade en het berekenen van het toekomstig verdienvermogen. Ons uitgangspunt is steeds onze cliënten gebruik laten maken van hun kwaliteiten en mogelijkheden. Daardoor vergroten zij hun verdienvermogen.

Wij combineren onze bedrijfseconomische en arbeidsdeskundige analyse altijd met een mensgerichte benadering. Want om daadwerkelijk resultaten te boeken is er meer nodig dan inzicht in cijfers en oorzaken. Onze cliënten kunnen ook gebruik maken van ons omvangrijke netwerk met potentiële opdrachtgevers. Dat werkt!

Met onze begeleiding:
• hebben mensen met letselschade weer toekomstperspectief
• realiseren ondernemers die arbeidsongeschikt zijn (geweest) weer inkomen
• ontstaat langdurig ondernemerschap
• wordt de schadelast verlaagd
• creëren tevreden cliënten een win-win situatie voor alle partijen.
Graag danken we middels deze weg eenieder die heeft bijgedragen aan dit succes. Op naar de volgende 15 jaar!

Boosheid als spelbreker in het herstelproces

Verlies van gezondheid (door een ongeval) is vaak even ingrijpend als verlies van een dierbare, een relatie of een baan. Daarom is het goed om te beseffen dat mensen met letselschade rouwen. Rouwen om het verlies, rouwen omdat het niet meer is zoals het was.

Voor elk individu heeft rouwen weer een andere vorm. Mevrouw Kubler-Ross heeft zeven fasen in een rouwproces ontdekt. Een fase die wij in letselschadezaken regelmatig tegenkomen is boosheid. Zo ook in de volgende casus.

Wat was er aan de hand
Een ondernemer was door een whiplash-ongeval niet meer in staat om zijn fysieke werk in zijn onderneming uit te voeren. Een enorme klap voor een ondernemer die gewend was 60 uur per week te werken.

Onze opdracht luidde onder meer te onderzoeken hoe de ondernemer zijn bedrijf weer op de rails kon krijgen. Commercieel was deze ondernemer erg sterk en dat bleek een belangrijke sleutel voor een oplossing. Door grotere opdrachten in een hoger segment te acquireren en het fysieke werk uit te besteden aan medewerkers en ZZP-ers, zou deze ondernemer zonder fysiek werk weer winst kunnen maken. Een prognose van de toekomstige inkomsten en uitgaven onderbouwde de haalbaarheid.

Effect = Kwaliteit x Acceptatie
Nadat wij het idee presenteerden werd de ondernemer erg boos en wees hij onze oplossing radicaal van de hand. De oplossing lag volgens hem vooral bij de verzekeraar, die hem de aangedane schade moest betalen.

Wat ging er mis ? Bij het vinden van een oplossing werd de ondernemer betrokken.
Hij had al ervaring met grote opdrachten, beschikte over het juiste netwerk, personeel, connecties en ondernemerskwaliteiten.

Later, nadat wij het traject noodgedwongen hadden afgesloten, werd ons duidelijk dat het ontbrak aan acceptatie. Acceptatie van de ondernemer van zijn verlies. Niet alleen verlies van zijn fysieke mogelijkheden, maar ook het verlies van zijn bedrijf. Het bedrijf waar hij altijd de spil was. De oplossing die wij presenteerden maakte dit pijnlijk duidelijk, omdat op de oude voet verder gaan niet meer mogelijk was.

Conclusie
Acceptatie is dus nodig om het juiste effect te bereiken. Daarbij is erkenning van verlies essentieel voor hen die rouwen, omdat het hen helpt te leren accepteren wat er nog is. Pas wanneer acceptatie plaatsvindt kan men uiteindelijk naar aanvaarding in het rouwproces komen.

« Terug naar overzicht

Klanttevredenheidsonderzoek scoort 8,7 »

©2015 Bureau Perplex  |   Sitemap   |  Disclaimer   |  Webdesign: Webton.nl