1

ONDERNEMERSOPLOSSINGEN

Even voorstellen

Marcel Diepenmaat

Marcel Diepenmaat

Marcel is de oprichter en drijvende kracht achter Bureau PerPlex. Hij heeft ruim 20 jaar ervaring in de A.O.V. – en letselschadebranche en het begeleiden van startende en gevestigde ondernemers. Hij beschikt over bedrijfseconomische- en arbeidsdeskundige expertise en heeft daarnaast ervaring in diverse branches.

Marcel is een marketingspecialist en een netwerker bij uitstek die de ontwikkelingen in de markt kent en volgt. Hij heeft een “Doe Het Zelf Marketingstappenplan” geschreven. Hierin wordt uitgegaan van de visie dat met name het netwerk en de klanten het bestaansrecht van een onderneming bepalen. Op grond van zijn integrale expertise kan hij begeleiding op maat bieden. Door middel van een gedegen stappenplan en een zelf ontwikkelde methodiek zijn velen succesvol begeleid naar zelfstandig ondernemerschap.

Zijn motto “ondernemen is vooral netwerken en ondernemerskwaliteiten creatief inzetten” geeft hij vorm door arbeidsongeschikte ondernemers veelal te koppelen aan andere ondernemers. Niet zelden ontstaan hieruit nieuwe perspectieven voor de doelgroep met concrete opdrachten voor werkhervatting.

Bas Diepenmaat

Bas Diepenmaat

Sinds eind 2014 werkzaam binnen het bedrijf en sinds 2017 als mede-eigenaar zeer betrokken binnen ons bureau. Na eerst de studie ‘International Business and Management Studies’ aan de Saxion Hogeschool in Enschede te hebben afgerond heeft Bas zijn economische kennis verder uitgebreid door aan de UT de master ‘Business Administration’ met succes af te sluiten.

Door verscheidene internationale langdurige studieprojecten in het buitenland (Zweden, Verenigde Staten en Chili) heeft Bas veel internationale economische en culturele kennis opgedaan. Daarnaast heeft hij werkervaringen op het commerciële en logistieke terrein.

Zijn kracht ligt voornamelijk op het gebied van bedrijfskunde (o.a. berekenen VaV), marktonderzoek en marktwerking en door zijn internationale bagage, mensenkennis en inzicht in de markt is hij een fijne gesprekspartner die snel kan schakelen en zodoende goede adviezen op maat kan verstrekken. Daarnaast is Bas ook geregistreerd arbeidsdeskundige en dus heeft hij veel kennis over belasting-belastbaarheid en over het sociale zekerheidstelsel.

Milo Groot Obbink

Milo Groot Obbink

Milo is een andere kracht achter Bureau PerPlex en heeft meegewerkt aan het “Doe Het Zelf
Marketingstappenplan”. Als bedrijfskundig adviseur met een economische en bancaire achtergrond begeleidt hij al bijna 20 jaar ondernemers.

Zijn kracht ligt in het oplossen van complexe problemen waarvoor hij creatieve oplossingen vindt en realiseert. Binnenkort voltooit Milo de opleiding Register Adviseur Bedrijfsopvolging, waardoor hij op juridisch en fiscaal gebied een nog completere gesprekspartner is voor ondernemers.

Wim van Zeggelaar

Wim van Zeggelaar

Wim is vanaf 2001 werkzaam in de re-integratiesector en hij heeft zich daar gespecialiseerd in het coachen en adviseren van startende ondernemers. In 2003 heeft hij de stap gezet om dit werk als zelfstandig ondernemer te doen omdat hij het belangrijk vindt dat men zelf moet ervaren hoe het in de praktijk gaat voordat je een ander daarin adviseert.

Door te netwerken kwam hij in contact met Perplex en zo is samenwerking tot stand gekomen. Wim ziet de voordelen van een gezamenlijke aanpak zodat we kunnen profiteren van elkaars specialiteiten. Bij Wim is dat het begeleiden van mensen die met een arbeidsongeschiktheidsuitkering willen re-integreren als zelfstandig ondernemer. Hij heeft veel ervaring met het UWV maar ook werkt hij met mensen met letselschade.

In korte tijd weet hij vertrouwen te winnen en te achterhalen waar er begeleidingsbehoefte ligt. Zelfredzaamheid staat daarbij hoog in het vaandel. De klant doet wat hij kan, waar nodig doen ze het samen.
Als arbeidsdeskundige en bedrijfsadviseur zoekt hij gedurende de begeleiding constant naar de balans in wat iemand nog kan met de medische beperkingen en wat er moet gebeuren om de onderneming goed te laten draaien.

William Emot

William Emot

William heeft bijna 30 jaar ervaring in de Verzuim & Schadelastbeheersing WIA/ Re-integratie 1e, 2e en 3e spoor/ Recruitment en als Loopbaanadviseur bij diverse organisaties. Hier heeft hij in de afgelopen jaren met veel passie en plezier diverse langdurige verzuimtrajecten, re-integratie-en outplacementtrajecten begeleid.

William onderzoekt graag de persoonlijke drijfveren en competenties van mensen om vervolgens met de klant te komen tot een passende match op de arbeidsmarkt. Wat motiveert mensen maar vooral ook wat blokkeert mensen om datgene te doen waar zij goed in zijn.

Als allrounder brengt William talenten en competenties van mensen in kaart en vindt het vervolgens van essentieel belang dat zij zichzelf goed (her)kennen en goed kunnen presenteren (Elevator Pitch). ‘Wie ben ik’, ‘wat is mijn toegevoegde waarde’ en ‘wat wil ik’, zijn thema’s die daarbij uitgebreid aan bod komen.

William is empathisch, resultaatgericht en streeft altijd naar een win-win situatie. Houdt mensen spiegels voor en geeft daar waar nodig constructieve feedback.

Klanttevredenheidsonderzoek scoort 8,7 »

©2015 Bureau Perplex  |   Sitemap   |  Disclaimer   |  Webdesign: Webton.nl