1

ONDERNEMERSOPLOSSINGEN

Verzekeraars

Het optimaal beheersen van de schadelast!

Dat is het doel van Bureau PerPlex waarbij volledig tegemoet wordt gekomen aan de belangen van zowel verzekeraar als verzekerde.

Bureau PerPlex is hierin een volledig onafhankelijke partij die met wederzijdse toestemming begeleidingstrajecten oppakt.

Ruim 20 jaar ervaring met ondernemers met arbeidsongeschiktheid of letsel betekent dat PerPlex als een uiterst deskundige en betrouwbare partner wordt beschouwd door belangenbehartigers en verzekeraars.

Door de combinatie van onze bedrijfskundige ervaring en arbeidsdeskundige expertise kunnen wij beoordelen of en hoe een ondernemer weer (meer) winst kan maken. Onze praktijkervaring met vele verschillende ondernemers uit diverse branches helpt ons om snel en helder de route naar een oplossing uit te stippelen. Ingewikkelde situaties eenvoudig maken, inzicht geven in de verschillende mogelijkheden waaronder ook de financiële bedrijfsvoering. Praktische ondersteuning voor de ondernemer om met succes te ondernemen.

Op uw advies wordt de mate van arbeidsongeschiktheid bepaald en het netto verdienvermogen vóór en na het ongeval in kaart gebracht.

Wij betrekken alle partijen bij de oplossingen die wij bieden. Motiveren en coachen mensen. Alleen zo ontstaat immers betrokkenheid en uiteindelijk succes.

Een succesvolle re-integratie is goed voor alle partijen. Voor de verzekeraar betekent het een aanzienlijke kostenbesparing. Voor de verzekerde de voldoening van het weer verwerven van inkomen uit werk en het ervaren van een nieuw toekomstperspectief.

Het verifieerbare slagingspercentage van Bureau PerPlex van maar liefst 70% biedt u de meeste kans op succes voor alle partijen.

 

Klanttevredenheidsonderzoek scoort 8,7 »

©2015 Bureau Perplex  |   Sitemap   |  Disclaimer   |  Webdesign: Webton.nl