1

ONDERNEMERSOPLOSSINGEN

Werkgevers

Bedrijven lopen aanzienlijke risico’s als werknemers ziek of arbeidsongeschikt raken. Werkgevers betalen twee jaar loon door bij ziekte en moeten gedurende de verzuimperiode actief werken aan re-integratie. Daarnaast betalen werkgevers tot tien jaar lang een hogere premie indien de werknemer in de WGA terecht komt.
PerPlex biedt bedrijven (werkgevers) toegang tot een unieke bundeling van expertise en heeft jarenlange ervaring in het vakgebied van Mens en Arbeid.

PerPlex is gespecialiseerd in snelle re-integratie van werknemers door middel van zelfstandig ondernemerschap. Daarnaast leveren wij diensten op het gebied van verzuimmanagement, coaching, arbeidsdeskundige onderzoeken, interesse en competentie tests gekoppeld aan beroepen en schadelastbeperking.
Een samenhangend geheel van preventie en re-integratie levert u een aanzienlijke kostenbesparing op.
PerPlex heeft al deze expertise onder één dak en is voor u het aanspreekpunt. Dat scheelt veel tijd en kosten. PerPlex biedt daarbij de volgende diensten aan:

Verzuim- en re-integratiebeleid
Wij gaan op zoek naar passend werk buiten uw organisatie, geven preventie- en arbeidsdeskundige adviezen en bieden mogelijkheden en oplossingen.

Re-integratie bij ziekte
Arbeidsmogelijkheden van zieke werknemers: wij adviseren over de arbeidsmogelijkheden, ook tijdens de herstelperiode. Voordeel is dat u minder een beroep doet op uw verzuimverzekering. Daarnaast zijn wij op de hoogte van de meest recente wet- en regelgeving rond re-integratieplicht en ontslagmogelijkheden.

Re-integratie als (startend) ondernemer
Wij begeleiden de cliënt bij het starten van een eigen bedrijf als dat de meest geschikte vorm van re-integratie is. Hierbij maken wij veelvuldig gebruik van een uitgebreid netwerk wat de kansen voor een succesvolle onderneming vergroot.

PRAKTIJKVOORBEELD VERZUIMKOSTEN VOOR WERKGEVERS

 Werknemer X | Oud loon voor ziekte : € 45.000,= inclusief vakantiegeld 8 %
 Resterende verdiencapaciteit € 18.000,= incl. vakantiegeld op jaarbasis (WGA35-80).
 Arbeidsverleden van werknemer X is 36 jaar
 Nieuw loon na arbeidsongeschiktheid is € 0,=

Vraag : Wat zijn voor de Werkgever de kosten van verzuim en arbeidsongeschiktheid ?

Antwoord:
* 1e jaar loondoorbetaling bij ziekte : € 45.000,=
* 2e jaar loondoorbetaling bij ziekte : € 31.500,=
* Re-integratie en Arbo-kosten : € 7.500,=
WGA doorbelasting -> 10 jaar : € 151.000,= (*)
Totaal : € 235.000,= (**)

 WGA doorbelasting bestaat uit 10 jaar lang het uitkeringsbedrag die de (ex) werknemer ontvangt in de LGU (= Loongerelateerde Uitkering) periode en de vervolguitkering.
 Let op !: Doorbelasting is gedurende een periode van 10 jaar. De uitkering loopt echter tot maximaal de pensioenleeftijd !
(* ) Doorbelasting als gedifferentieerde premie (Publiek ) of als premie eigen risico drager (ERD bij een private verzekeraar)
(**) Daarnaast komen in veel situaties nog indirecte verzuimkosten zoals vervangende kracht, productiviteitsverlies en omzetverlies etc. Werkelijke kosten zijn dus vaak nog veel hoger.

Toegevoegde waarde van Casemanagement door PerPlex:

 Verzuimmanagement levert veel geld op !
 Werkgever dient zelf regie te nemen door te investeren in interne deskundigheid of uit te besteden aan Professionals.
 Poortwachterbewaking = processturing
 Sturen op snelle re-integratie = win – win situatie werkgever, werknemer en verzekeraar.
 Het verschil inzichtelijk maken tussen Verzuim- en Re-integratiebeleid !
 Monitoring verzuimproces alsmede bijstelling van Verzuimbeleid
 Schadelastbeheersing zowel op individueel als organisatieniveau

Klanttevredenheidsonderzoek scoort 8,7 »

©2015 Bureau Perplex  |   Sitemap   |  Disclaimer   |  Webdesign: Webton.nl