1

ONDERNEMERSOPLOSSINGEN

AVG Privacyverklaring Bureau PerPlex

PRIVACYVERKLARING BUREAU PERPLEX

Bureau PerPlex , gevestigd aan De Wermerweg 1, 7552GV te Hengelo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Bureau PerPlex
De Wermerweg 1
7552GV Hengelo

Contactpersoon: Bas Diepenmaat
TEL: +31 6 21851051
Email: basdiepenmaat@bureauperplex.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Bureau PerPlex verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Bureau PerPlex verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– gezondheid
– burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Bureau PerPlex verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het uitvoeren van de met u overeengekomen opdrachtovereenkomst

Dit is onze uitvoering van de gesloten opdrachtovereenkomst. Het is van uiterst belang dat u wijzigingen van uw gegevens zo spoedig mogelijk doorgeeft, zodat we u zo accuraat mogelijk kunnen bedienen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Bureau PerPlex neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Bureau PerPlex bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij verwijderen actief uw gegevens wanneer u geen zaken meer met ons doet.

Delen van persoonsgegevens met derden
Bureau PerPlex verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit zal altijd in overeenstemming gebeuren met de persoon waarvan de persoonsgegevens worden gedeeld.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bureau PerPlex blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Bureau PerPlex gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bureau PerPlex en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar basdiepenmaat@bureauperplex.nl.
Om in aanmerking te komen voor de nieuwsbrief, dient u een mail te sturen naar info@bureauperplex.nl
Uw naam en emailadres wordt dan uitsluitend aan ons nieuwsbrief database toegevoegd. Bij iedere nieuwsbrief die we uitbrengen, vindt u een afmelden knop. Zodra deze is ingedrukt, worden uw gegevens direct uit de database verwijderd.
Bureau PerPlex wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/
Bureau PerPlex behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen aan de laatste ontwikkelingen op het gebied van de AVG. De meest actuele versie kunt u bij ons opvragen via basdiepenmaat@bureauperplex.nl o.v.v. “aanvraag privacyverklaring”.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Bureau PerPlex neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via basdiepenmaat@bureauperplex.nl of info@bureauperplex.nl.

« Terug naar overzicht

Klanttevredenheidsonderzoek scoort 8,7 »

©2015 Bureau Perplex  |   Sitemap   |  Disclaimer   |  Webdesign: Webton.nl