1

ONDERNEMERSOPLOSSINGEN

Bevredigende schadeuitkering mogelijk?

Bestaat er zoiets als een bevredigende schadeuitkering waar zowel slachtoffer cq. de ondernemer en verzekeraar zich volledig in kunnen vinden? Een onlangs afgesloten casus geeft aan dat dit mogelijk is.

Wanneer er sprake is van een ondernemer met letsel, hebben hij (zij) en de verzekeraar enorm veel baat bij het werken met een adviseur die zowel over arbeidskundige- als over bedrijfskundige expertise beschikt.

Een belangrijke voorwaarde is dat de door beide partijen ingeschakelde adviseur over zowel arbeidsdeskundige- als bedrijfskundige expertise beschikt.

Zoals bekend geeft een arbeidsdeskundige analyse inzicht in de werkzaamheden die de ondernemer vóór het ongeval uitoefende en welke werkzaamheden nog na het ongeval mogelijk zijn.

Dit wordt vervolgens gecombineerd met een bedrijfskundige analyse waarin het verdienvermogen wordt bepaald o.b.v.  inzicht in bedrijfseconomische factoren zoals interpretatie van de jaarstukken, de branche(cijfers) en de marktpositie, bepaling van de huidige commerciële winst en inschatting van de toekomstige commerciële winst.

Wanneer beide analyses door dezelfde adviseur worden uitgevoerd ondersteunt dit een snelle schadeafwikkeling. Natuurlijk helpt het wanneer alle partijen bereid zijn  compromissen met elkaar te sluiten om te voorkomen dat er tijdrovende procedures gaan lopen zoals juridische en medische kwesties.

Wij hebben onlangs een casus kunnen afsluiten die voor alle partijen zeer bevredigend was. Een belangrijk item was dat deze ondernemer zich erg belemmerd voelde door de letselprocedure tot dan, waarbij ook kwesties rondom medische causaliteit een rol speelden.

De ondernemer wilde erg graag op duurzame wijze zijn onderneming voortzetten die nú nog perspectief bood. Ook de verzekeraar toonde de wil hieraan mee te werken omdat deze inzag dat een lange procedure in niemands belang was.

De ondernemer bezat 3 ondernemingen ( een horeca-, fruitteelt- en metaalbedrijf ) die hij na ongeval niet kon aanhouden. Op basis van gedetailleerde functiebeschrijvingen, gekoppeld aan inzicht in de bedrijfsvoering en haalbare verdiencapaciteit konden essentiële knopen worden doorgehakt. In dit geval werd het horecabedrijf verkocht, voor het fruitteeltbedrijf een ZZP-er aangesteld waarbij de ondernemer als instructeur ging werken en werd het metaalbedrijf ( verreweg het meest winstgevend ) met aanpassingen opnieuw ingericht. Het resultaat was een optimale werkplek waardoor de ondernemer weer zijn werk kon uitvoeren en winst maken. Prognoses gaven aan dat voor de ondernemer in 2017 geen sprake meer zou zijn van verlies aan verdienvermogen. De afwikkeling van de schade werd vervolgens hierop gebaseerd.

Deze casus bewijst dat het sluiten van compromissen en de inzet van gecombineerde arbeidsdeskundige en bedrijfseconomische expertise voor alle partijen een win-win situatie kan opleveren.

« Terug naar overzicht

Klanttevredenheidsonderzoek scoort 8,7 »

©2015 Bureau Perplex  |   Sitemap   |  Disclaimer   |  Webdesign: Webton.nl