1

ONDERNEMERSOPLOSSINGEN

Het succes van herstelcoaching

Bureau PerPlex wordt regelmatig geconfronteerd met letselschadeslachtoffers die herstelcoaching, gericht op arbeid, aanwenden voor de (door)start van een eigen onderneming. Het snel weer oppakken van werkzaamheden voorkomt verlies van arbeidsritme hetgeen een snelle interventie ondersteunt.

Voor verreweg de meeste slachtoffers heeft het (weer) deelnemen aan arbeid, in loondienst of als zelfstandig ondernemer, hoge prioriteit. Dit verhoogt het welzijn en het slagingspercentage. Toch constateren we bij het naslaan van landelijke statistieken dat de helft van alle gestarte ondernemingen na 3 jaar alweer moet stoppen. Bijna altijd heeft dat te maken met een slechte voorbereiding en onderschatting van de marktpositie. Ondernemen is in onze visie niet iets dat je er zo maar bij doet, maar vraagt maximale voorbereiding en inzet van je.

Letselschadeslachtoffers die onder begeleiding van bureau PerPlex een onderneming gaan (her)starten, worden tijdens de voorbereiding niet alleen uitvoerig gescreend door middel van een geschiktheidstest en een haalbaarheidsonderzoek maar er wordt ook aan de marketing veel aandacht besteed. Want het gaat steeds weer om de terugkerende vraag : “hoe kom ik aan klanten en hoe behoud ik die”? Essentieel om een duurzaam inkomen te verwerven.

PerPlex heeft nu op basis van 22 jaar ervaring een praktisch Plan van Aanpak ontwikkeld waarmee de startende maar ook gevestigde ondernemer direct aan de slag kan en waarmee de eigen marktpositie aanmerkelijk kan worden verbeterd.

In dit individuele plan van aanpak wordt enerzijds ingegaan op de marketing. Wat is echt van belang in deze, welke keuze maak je, welke instrumenten zet je in na onderzoek en hoe werk je een en ander praktisch uit? Anderzijds worden er ideeën aangereikt, bijv. hoe je nieuwe klanten kunt binnenhalen, hoe ga je om met weerstanden, met tegenvallende resultaten, de financiën etc.
Een taakstellende begroting verstrekt de (startende) ondernemer inzicht en structuur zodat duidelijk wordt welke omzet hij / zij per maand of week moet realiseren.

Kortom, coaching in de herstelfase en bij re-integratie naar het zelfstandig ondernemerschap is een win win situatie voor alle partijen.

« Terug naar overzicht

Klanttevredenheidsonderzoek scoort 8,7 »

©2015 Bureau Perplex  |   Sitemap   |  Disclaimer   |  Webdesign: Webton.nl